Profesjonalna pomoc psychologiczna

Nowej ziemi w swym sercu
Sam nie odkryjesz.
Drogi do siebie
Sam nie znajdziesz.
Słowa, które Cię podniesie,
Sam sobie nie powiesz.
Przysłowie afrykańskie

K  w  a   l  i   f  i   k  a   c  j  e

  • Studia psychologiczne - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (5-letnie, kierunek społeczna psychologia kliniczna);

  • Studium Psychoterapii – Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich (4-letnie szkolenie obejmujące 782 godziny w zakresie psychoterapii integratywnej oraz innych kierunków terapeutycznych – terapia poznawczo-behawioralna, gestalt, psychoterapia psychodynamiczna, systemowa terapia rodzin.

D  o  ś   w  i  a   d  c  z   e  n  i  e      z  a  w  o  d  o  w  e

  • Praca w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży

  • Prywatna praktyka psychoterapeutyczna

Masz pytania?

Tel.: 600 157 747