Profesjonalna pomoc psychologiczna

Nowej ziemi w swym sercu
Sam nie odkryjesz.
Drogi do siebie
Sam nie znajdziesz.
Słowa, które Cię podniesie,
Sam sobie nie powiesz.
Przysłowie afrykańskie

I  n  t  e  r  w  e  n  c  j  e      k  r  y  z  y  s  o  w  e

 • Dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej – choroba, rozstanie z bliską osobą, rozwód, śmierć kogoś bliskiego, podjęcie ważnej decyzji życiowej, mobbing w pracy, nieumiejętność poradzenia sobie z manipulacją.

P  s  y  c   h  o  t  e   r  a  p  i  a

 • nieradzenie sobie z lękiem w różnych sytuacjach życiowych (lęk uogólniony, fobie)

 • nieradzenie sobie z powracającymi myślami o trudnych przeżyciach z przeszłości ( praca z trudnymi emocjami oraz przekonaniami kluczowymi, które mają ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka, a nieuświadomione mogą prowadzić do wielu nieporozumień oraz nieadekwatnych zachowań „Uważaj, co do siebie mówisz, bo może okazać się, że słuchasz” – Alfred Korzybski)

 • nieradzenie sobie ze stresem ( terapia bio-feed-beck)

 • poczucie braku wpływu na swoje życie (problemy z rozróżnieniem tego, co zależy od osoby a co nie zależy)

 • nawracające zaburzenia nastroju

 • depresja
  • obniżony nastrój
  • obniżony napęd
  • lęk
  • zaburzenia rytmów biologicznych - wczesne budzenie, hipersomnia, spadek libido, spadek zainteresowań seksualnych, zaburzenia miesiączkowania, brak apetytu
  • objawy somatyczne: bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, duszności itp.
  • myślenie „depresyjne” (natrętne rozważania o przeszłości, poczucie winy, wybiórcze postrzeganie rzeczywistości, generalizowanie, samospełniające się proroctwa, wyuczona bezradność)
  • sfera wolitywna – brak własnych celów, niepodejmowanie świadomych decyzji, nadmierna koncentracja nad tym ,czego chcą inni a pomijanie własnych pragnień, celów
 • depresja poporodowa (poronienia, ciąża powikłana, zaburzenie procesu nawiązywania więzi z dzieckiem, traumatyczne przeżycia związane z porodem)

 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)

 • trudności z porozumieniem się z najbliższymi, konflikty małżeńskie (problemy komunikacji, przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna);

 • problemy wychowawcze z dzieckiem – agresja, zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania, moczenie nocne, problemy dorastania – bunt nastolatka – zmiany w hierarchii rodzinnej

Masz pytania?

Tel.: 600 157 747